lfm30 logo

Malmös klimatinitiativ visar vägen för hela branschen

24/05/2021
Maja Manner, AFRY
Maja Manner är affärs- och hållbarhetsstrateg på AFRY och driver inom ramen för LFM30 bland annat utvecklingen av affärsmodeller, incitament och samverkan kopplade till klimatneutralitet.

Malmös klimatinitiativ visar vägen för hela branschen

Den nationella färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch år 2045 räcker inte – vi behöver visa att vi kan ännu bättre. Ungefär så resonerade det 20-tal aktörer i Malmö, däribland AFRY, som 2019 startade det helt unika branschinitiativet ”Lokal Färdplan Malmö 2030”.

I Malmös lokala färdplan (LFM30) förenas aktörer från tre huvudområden: byggaktörer och fastighetsägare; arkitekter och teknikkonsulter, samt materialtillverkare. Dessutom är flera banker, forskningsinstitut och energibolag också knutna till organisationen. AFRY var ett av de bolag som var med direkt vid uppstarten. Maja Manner är affärsutvecklare på AFRY och driver inom LFM30 utvecklingen av affärsmodeller, incitament och samverkan kopplade till klimatneutralitet.

- Vi ser det här initiativet som affärskritiskt – vill vi ha affärer och tillväxt i framtiden behöver vi lära oss att arbeta på nya sätt. Bland annat har vi krokat arm med våra konkurrenter genom att delta tillsammans i innovationsupphandlingar, och vi har behövt se kunden som en partner snarare än en beställare, säger hon.

Medlemmar förbinder sig att räkna ut och rapportera in sina koldioxidutsläpp för såväl bolag som projekt, enligt den klimatmodell som LFM30 tillsammans tagit fram. Första tillfället för rapportering är nu i juni. Modellen bygger på Boverkets liknande modell, men kraven för att kalla ett byggprojekt klimatneutralt är högre inom LFM30, menar Maja Manner.

- Samarbetet bygger mycket på att vi vågar blottlägga eventuella brister inför varandra, vilket kräver mod. Hållbarhetsrapporterna kan låta hur tjusiga och fina som helst, men hur vi faktiskt jobbar i projekten kan visa en annan verklighet. Vi verkar i en handlingskraftig bransch med genuin oro för klimatet. Vi bestämde oss för att göra detta tillsammans, berättar hon.

Att det är just i Malmö ett sådant här initiativ drar igång är kanske ingen slump. Kommunen ställer skarpa krav kopplat till markförsäljning i markavtal, det stora intresset för att bygga i snabbväxande Malmö innebär hård konkurrens, och eftersom klimatförändringar syns snabbt i en kuststad, är hot som havsnivåhöjningar ständigt närvarande.

Sedan starten 2019 har initiativet vuxit och har idag drygt 130 aktörer som medlemmar. Kännedomen om LFM30 sträcker sig utanför kommungränsen och det finns planer på liknande initiativ i Uppsala, Köpenhamn och region Dalarna.

- Det är otroligt inspirerande att höra byggherrarna säga att utvecklingen går för långsamt. Vi kan inte gå snabbt nog i dessa frågor, och nu är det branschen som ställer krav på kommunerna, inte tvärtom, säger Maja Manner.

 

Läs mer på www.lfm30.se

 

 

Kontakt
Maja Manner, affärs- och hållbarhetsstrateg
Telefon: +46 704 646 726
E-post: maja.manner@afry.com