Sigtunahem

Strategi för allmännyttan - Sigtunahem i framkant

inUse och AFRY har hjälpt Sigtunahem att skapa en värdeskapande strategi. En digital strategi som skapar värde och ser till användarnas – hyresgästernas – behov. Sigtunahem går i bräschen för hur man kan tänka kring boende nu och i framtiden.

Utmaning

Uppdraget var att ta fram en digital strategi för Sigtunahem. En strategi som kunde styra och vägleda vilka digitala satsningar bostadsföretaget ska göra framöver. Så att det blir kostnadseffektivt, värdeskapande och användarvänligt.

Det handlade om att hitta sätt att inte ”bara köpa in lite saker som verkar fräcka och tycks ligga i tiden” utan att skapa ett upplägg som är hållbart och som verkligen kan göra skillnad för de boende på lång och kort sikt.

– Det var tydligt vad hyresgästerna ville ha, det var ett bekymmersfritt liv, säger Bertil Hallbäck, fastighetschef på Sigtunahem.

Arbete – allomfattande översyn

inUse och AFRY har genomfört alltifrån innovationsarbete, tjänstedesign, trendspaning, konceptarbete, teknikval till analys och strategiframtagande.

Bertil Hallbäck Sigtunahem
Bertil Hallbäck, fastighetschef på Sigtunahem.

Man har även verkat som rådgivande och utbildande i frågor som rör den digitala världen. Man tagit del av såväl enskilda hyresgästers önskningar och mål och även vad som är forskningens yttersta framkant idag – på alla relevanta områden.

– Ett bra engagemang från inUse och AFRYs sida, och ett bra upplägg. Förberedda workshops som skapat en stor delaktighet bland medarbetarna. Och vi har också tagit tag i den grundläggande frågan – vilken typ av företag vill Sigtunahem vara, säger Bertil Hallbäck.

– Det gäller att ha alla delarna och helheten med i ett sånt här arbete, då får man till en riktigt vass strategi i slutändan. Samarbetet med Sigtunahem har fungerat på ett oerhört bra sätt, säger Charlotta Glantzberg, Senior Advisor Future City på AFRY.

Resultat – en strategi att välja med

Strategin man tagit fram handlar i grund och botten alltså om att Sigtunahem ska skapa och äga god infrastruktur för digitala lösningar. Att tillhandahålla möjligheter för hyresgästerna – och i framtiden även fler typer av kunder – att välja de mest tilltalande digitala tjänsterna och möjligheterna, som passar just dem bäst. Strategin ger även argument för att säga nej till initiativ som inte passar för verksamheten.

– Vi ska mer jobba med den smarta fastigheten, inte den smarta lägenheten, säger Bertil Hallbäck.

Som exempel kan nämnas ”vård i hemmet”, en trend som kommer att eskalera ännu mer de närmaste åren. SigtunaHems roll är inte att bli en vårdgivare, däremot kan SigtunaHem underlätta för de som säljer tjänsten vård. Exempelvis erbjuda tjänsten ”snabb och säker uppkoppling” som möjliggör installation av trygghetsskapande utrustning för äldre och sjuka. Det vill säga vårdleverantören står för sensorer och annan utrustning men SigtunaHem tillhandahåller infrastrukturen.

inuse sigtunahem valsta
Sigtunahem i Valsta

inUse och AFRY har presenterat ett verktyg för Sigtunahem att styra mot och syfta till att alla framtida initiativ ska ha en balans mellan teknik, affär, kunder och organisation. En digital strategi som skapar värde och ser till användarnas – hyresgästernas – behov.

– Man överöses ju av teknik hela tiden, men med strategin kan vi välja på ett bra sätt, och inte minst välja bort det vi inte har behov av. Det blir bättre för våra hyresgäster och det blir en effektivisering. Det är helt enkelt ett sätt att säkerställa och utveckla verksamheten, säger Bertil Hallbäck.