Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - ÅF förvärvar ledande konsultföretaget i Danmark

fre, 27/04/2007 - 13:15 CEST
Regulatory
För mer information:

Åke Rosenius, Divisionschef 070-827 91 30
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF, genom division Infrastruktur, ökar sitt ägande i det danska
teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg från 49 procent till 80
procent.

Förvärvet sker som ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan
ÅF och Hansen & Henneberg under de senaste åren. ÅF köpte 49 procent
av aktierna år 2001.

Hansen & Henneberg, som etablerades 1947, har i dag närmare 60
medarbetare på företagets kontor i Köpenhamn. Företaget är ett av
Danmarks ledande konsultföretag inom områdena elteknik,
belysningssystem, trafikstyrning och informationsteknologi.

Bland annat har Hansen & Henneberg haft uppdrag vid utformningen av
elförsörjning och instrumentering av Stora Bält- och
Öresundsbroförbindelserna, Köpenhamns flygplats samt Kungliga
Biblioteket i Köpenhamn.

Genom förvärvet blir ÅF totalt cirka 100 medarbetare Danmark.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files