AFRY press release generic image

ÅF: ÅF vinner omfattande energiprojekt i Finland

mån, 03/12/2007 - 10:00
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef               070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26


ÅF har blivit utsedd till huvudkonsult åt Kuopion Energia Oy vid
uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i staden Kuopio, Finland.

Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 33 MSEK.

Uppdraget förstärker ÅFs ställning som det ledande tekniska
konsultbolaget för biomassakraftverk i norra Europa.

Kuopion Energia Oy, som är det lokala energibolaget i staden Kuopio,
ska bygga ett nytt 40 MW kraftvärmeverk. Kraftverket skall använda
biomassa och torv som bränsle. Kraftverket skall leverera 80 MW
fjärrvärme och 40 MW el och skall stå färdigt år 2010.

ÅFs konsultuppdrag inleds med en omfattande förprojektering avseende
kraftverkets layout, kapacitet, bränslemix, teknik, tidtabell och en
precis kostnadsbudget skall förberedas fram till årsskiftet.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files