Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - Återköp av egna aktier med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011

fre, 07/10/2011 - 10:03 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

På årsstämman i ÅF den 2 maj 2011 bemyndigades styrelsen att under perioden fram
till nästa årsstämma förvärva högst 155 000 egna aktier av serie B.

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att förvärva maximalt
155 000 B-aktier, under perioden den 24 oktober 2011 - den 7 maj 2012.

Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris
per aktie motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på
stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2011".

ÅF äger idag 284 000 egna B-aktier.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files