Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar AF Chleq Froté S.A.

fre, 29/06/2007 - 08:35 CEST
Regulatory
För mer information:

Jonas Wiström, VD                      070-608
12 20
Eero Auranne, Divisionschef                070-320 09
53
Viktor Svensson, Informationschef            070-657 20 26


ÅF avyttrar det franska dotterbolaget AF Chleq Froté S.A med 50
medarbetare.

Köpare är ledningen för AF Chleq Froté S.A. Försäljningspriset uppgår
till 1 EURO.

Någon resultateffekt på grund av avyttringen uppstår inte då
reservering skett i bokslutet för år 2006.

Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅFs division Process.

Affären kräver ett godkännande av en bolagsstämma i AB
Ångpanneföreningen. En extra bolagsstämma kommer preliminärt att
hållas i augusti och en separat kallelse kommer att publiceras senast
två veckor före bolagsstämman.


Informationsavdelningen
AB ÅngpanneföreningenÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen

Related files