Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF avyttrar ÅF-Kontroll

tors, 25/03/2010 - 12:19 CET
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD
                                                                070-608 12 20

Jonas Ågrup,
CFO
070-333 04 95

Viktor Svensson, Informationschef                                      070-657
20 26ÅF har idag tecknat avtal om avyttring av 100 procent av aktierna ÅF-Kontroll,
inklusive dess dotterbolag. Köpare är DEKRA AG, Tyskland.


Baserat på ett Enterprise Value om 610 MSEK, betalar DEKRA 550 MSEK för aktierna
i ÅF-Kontroll (med bolaget följer en nettoskuld på 60 MSEK). Affären ger upphov
till en realisationsvinst om cirka 460 MSEK i första kvartalet. ÅF-Kontrolls
operativa resultat avskiljs från ÅF per idag.Försäljningen av ÅF-Kontroll är ett led i strategin att renodla ÅF med sikte mot
att skapa Europas ledande tekniska konsultföretag. Visionen är att ÅF skall
omsätta 1 miljard Euro år 2015. Strategin är att vara nummer ett eller två inom
de områden som bolaget verkar."Transaktionen ger ÅF en mycket stark finansiell ställning - där huvudspåret är
att växa kärnverksamheten genom företagsförvärv på befintliga eller nya
marknader", säger ÅFs VD Jonas Wiström. "Jag är glad att vi träffat avtal med
DEKRA som kan vidareutveckla ÅF-Kontroll på ett positivt sätt för kunder och
medarbetare", fortsätter Jonas Wiström."Detta är en milstolpe i arbetet med att positionera DEKRA som en marknadsledare
inom provning och kontroll för energiindustrin", säger Stefan Kölbl, VD för
DEKRA AG. "Tillsammans med vårt finska dotterbolag, DEKRA Industry Finland,
tidigare Polartest Oy, blir vi i och med detta ledande i energisektorn i
Skandinavien", fortsätter Stefan Kölbl.Chefen för ÅF-Kontroll, Jörgen Backersgård, kommer att fortsätta leda
verksamheten, som under en övergångperiod kommer att behålla namnet ÅF-Kontroll.ÅF-Kontroll erbjuder teknisk tredjepartskontroll genom besiktning, provning och
certifiering. ÅF-Kontroll redovisade en omsättning på 407 MSEK under 2009.
ÅF-Kontroll har 450 medarbetare. Försäljningen inkluderar inte ÅFs aktier i det
hälftenägda kontrollbolaget ÅF-TÜV Nord AB.ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.DEKRA är en betydande aktör inom teknisk kontroll och besiktning. DEKRA
engagerar över 21 000 medarbetare världen över. För mer information:
www.dekra.com

 <http://www.dekra.com/>

Related files