Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF - delar upp division Energy

tis, 27/03/2012 - 09:00 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD                 070-608 12 20

 Eero Auranne, Divisionschef International North  +358 40 3485120

 Roberto Gerosa, Divisionschef International South +41 79 445 71 90

 Viktor Svensson, Informationschef         070-657 20 26


ÅF genomför en organisationsförändring gällande verksamheterna utanför
Skandinavien från och med den 1 april 2012. (Skandinavien utgörs av Sverige,
Norge och Danmark.) Huvudsyftet är att öka lönsamheten och tillväxten
internationellt.

Förändringen i dess korthet:

 * Division Energy delas upp i två nya divisioner: International North
  respektive International South. Dessa två divisioner kommer, till skillnad
  från i dag, att ansvara för hela ÅFs utbud av konsulttjänster i sina
  respektive geografier.
 * International North utgörs av ÅF Finland, Ryssland, Tjeckien, Litauen och
  Estland. Antalet medarbetare uppgår till cirka 750.
 * International South utgörs av ÅF Schweiz och Spanien med dotterbolag i
  Indien, Thailand, Turkiet, Vietnam, Nigeria, Italien, Brasilien och
  Storbritannien. Antalet medarbetare uppgår till cirka 350.
 * Eero Auranne (tidigare chef för Energy) blir chef för International North.
 * Roberto Gerosa (tidigare VP Business Development) blir chef för
  International South. Roberto Gerosa kom till ÅF 2006 via förvärvet av
  schweiziska Colenco där Roberto var VD.

ÅF kommer således att utgöras av fem divisioner: Industry, Infrastructure,
International North, International South och Technology.

Divisionerna Industry, Infrastructure och Technology kommer att redovisa sitt
resultat från Skandinavien och ha en strategisk styrelseroll i övriga världen.

ÅF AB
Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag drygt 4700 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.


Related files