Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF expanderar inom Samhällsbyggnad

ons, 23/06/2010 - 13:00 CEST
Regulatory

För mer information:


Mats Påhlsson, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad 070-534 64 00

Viktor Svensson, Informationschef                070-657 20 26


ÅF förvärvar konsultverksamheten inom Göteborgs Gatuaktiebolag, ägt av Göteborgs
Stad. Konsultverksamheten har cirka 100 medarbetare verksamma inom utredning,
projektering och projektledning av befintliga och nya infrastrukturanläggningar
i Göteborgsregionen. Marknaden för denna typ av konsulttjänster är stark och
flera betydande infrastrukturprojekt är beslutade i Göteborgsregionen med en
investeringshorisont på över tio år. Köpeskillingen uppgår till 26 MSEK.
Verksamheten konsolideras i ÅF per den 1 september.

Genom förvärvet fortsätter ÅFs expansion inom Samhällsbyggnad. ÅF blir med detta
förvärv cirka 450 konsulter inom Samhällsbyggnad, vilket gör ÅF till en av de
tongivande aktörerna på området i Sverige. Förvärvet innebär även en
förstärkning av ÅF i Göteborgsregionen, där ÅF härmed blir cirka 500 konsulter.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files