Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF får nytt vattenkraftuppdrag

tors, 03/09/2015 - 10:31 CEST

ÅF ska förse Skogsforsens vattenkraftverk i Ätran med ny el- och kontrollutrustning. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för elkonstruktion, PLC-programmering, elmontage och driftsättning. Projektet startas december 2015 och pågår under hela 2016. Uppdragsgivare är E.ON.

ÅF ska förse Skogsforsens vattenkraftverk i Ätran med ny el- och kontrollutrustning. Uppdraget är ett helhetsåtagande där ÅF ansvarar för elkonstruktion, PLC-programmering, elmontage och driftsättning. Projektet startas december 2015 och pågår under hela 2016. Uppdragsgivare är E.ON.

Skogsforsens vattenkraftverk har två aggregat med en normal årsproduktion på cirka 30 GWh. Turbinen i ett av aggregaten ska nu renoveras och i samband med detta byts även el- och kontrollutrustningen ut.

– Bytet av el- och kontrollutrustning ställer stora krav på förberedelse och planering så att ett aggregat kan hållas i drift under en så stor del av entreprenadtiden som möjligt, säger Jack Isaksson, projektledare på ÅF.

För mer information kontakta Jack Isaksson, projektledare på ÅF, 010 505 76 80jack.isaksson@afconsult.com.

Related images