Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Göteborg Energi International

tors, 04/09/2003 - 09:46 CEST
ÅF har förvärvat 60 procent av utestående aktier i Göteborg Energi International (ett dotterbolag till Göteborg Energi), med option att köpa återstoden av aktierna om 3 år.

Göteborg Energi International, som bildades 1994, är en internationellt fokuserad energikonsultverksamhet med särskild expertis inom fjärrvärmeområdet. Viktiga kunder är biståndsorgan som Sida och Världsbanken.

Göteborg Energi International beräknas omsätta drygt 10 MSEK innevarande år.

ÅF:s division Energi & Miljö har 350 medarbetare, och stärker genom förvärvet ställningen på konsultmarknaden för energisektorn, i Sverige och internationellt.

För mer information:

Jan Nordling, Divisionschef 08-657 13 70 070-555 45 30

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.