Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF förvärvar Teamab VVS-konsult

fre, 18/11/2016 - 09:43 CET

ÅF förvärvade per den 1 november 2016 samtliga aktier i Teamab VVS-konsult AB. Det Sundsvalls-baserade företaget erbjuder konsulttjänster inom VVS-området mot bygg-, energi- och fastighetssektorn.

ÅF förvärvade per den 1 november 2016 samtliga aktier i Teamab VVS-konsult AB. Det Sundsvalls-baserade företaget erbjuder konsulttjänster inom VVS-området mot bygg-, energi- och fastighetssektorn.

”Teamabs goda renommé och långsiktiga kundrelationer är något vi vill bygga vidare på för att ytterligare utveckla och förstärka ÅFs erbjudande mot framför allt regionala fastighetsutvecklare, entreprenadbolag och kommuner”, säger Anders Lundin, ÅFs regionchef norr inom affärsområde Buildings.

Sundsvallsregionen är präglad av tung basindustri, framför allt inom skogsnäringen, men har de senaste decennierna lyckats profilera sig som en attraktiv handelsplats och klustermiljö för IT- och logistiklösningar. Stora satsningar sker i Sundsvall inom såväl förbättrad transportinfrastruktur som fler bostäder. Bland Teamabs kunder finns bland annat fastighetsbolag, -utvecklare och entreprenörer som Sidsjö fastigheter, SKIFU, Härnösandshus, Bravida, Skanska m fl.

”Vi ser klara synergier med ÅFs befintliga verksamhet och kommer kunna ta på oss större helhetsåtaganden, samtidigt som vi får tillgång till en bredare kundbas. När vi nu går samman med ÅF blir vi en av Sundsvalls största konsulter inom VVS och installationsteknik. Både jag och mina medarbetare ser fram mot den fortsatta resan som en del i ÅF - inte minst gläds vi åt att få fler och yngre arbetskamrater inom vårt eget teknikområde” avslutar Bertil Olsson, VD på Teamab, som fortsätter på ÅF i rollen som senior uppdragsledare VVS.

Teamab integreras i division Infrastructure, som nu ytterligare befäster sin position som Skandinaviens ledande aktör inom området. Förvärvet innebär att ÅF fördubblar sin befintliga VVS-verksamhet i Sundsvall, och är en del i ÅFs strategi att expandera sin verksamhet inom teknik i fastigheter i Norrland.

Från ÅF:

Mer information:

Björn Qvist, affärsområdeschef Buildings+ 46 70 568 32 27

bjorn.qvist@afconsult.com

Related images