Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF levererar styrentreprenad till depån i Bro

ons, 15/04/2015 - 14:40 CEST

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och ÅFs leverans består av programmering, driftsättning och kvalitetssäkring av nytt Siemens styrsystem.

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och i takt med att turtätheten ökar i Stockholm behöver depåns kapacitet för tågunderhåll ökas. Därför har man byggt fler spår, nya service- och reparationsplatser och dessutom ökat utrymmet för personal, förråd och reservdelar.

ÅFs leverans av styrentreprenad omfattar nedanstående delar för tre spårsektioner:

  • Styrsystem (Siemens Safety PLC)
  • Programmering och konfigurering
  • Driftsättning och kvalitetssäkring
  • Apparatskåp och manöverlådor med nyckelsystem
  • Funktionskontroll av personsäkerhet

För att uppnå krav på personsäkerhet vid tillträde till spårsektion utför ÅF även säkerhetsanalys av förreglingssystemet.

Projektet startades i mars 2015 och ÅFs uppdrag beräknas pågå till maj 2016. Beställare är Bravida.

För mer information kontakta Tomas Karlsson, systemsäljare automation på ÅF, 010-5053832, Tomas.Karlsson@afconsult.com

Related images