Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF på COP 21 i Paris

tis, 15/12/2015 - 11:12 CET

Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör kom just hem från COP21 i Paris, vi ställde ett par frågor.

Nyamko Sabuni, Hållbarhetsdirektör kom just hem från COP21 i Paris, vi ställde ett par frågor.

Vad gjorde du och ÅF på COP21?
Under två veckor pågår det samtal och förhandlingar i Paris för ett nytt globalt klimatavtal för att hålla den global uppvärmningen under 2 grader. För att detta ska vara möjligt så måste världens största utsläppare minska deras utsläpp med upp till 80 procent till år 2050. Över 45 000 människor, därav fler statschefer och koncernchefer kommer att närvara. Det är viktigt att också ÅF som en internationell aktör finns på plats. Tillsammans med min ÅF-kollega, Lena Ander från Strategiska Hållbarhetstjänser, har jag deltagit i konferenser för att lära oss mer om vad som finns på den politiska agendan och hur det kan komma att påverka ÅF’s kunder och de marknader ÅF verkar inom.

Varför var det viktigt att ÅF var på plats?
Våra kunder efterfrågar tjänsteleverantörer som förstår sin omvärld och de utmaningar de ställs inför. När våra kunder vet att vi finns där viktiga frågor avhandlas så skapar det förtroende. Vi fick vi möjlighet att lyssna och lära av företagsledare som framförde sina klimatambitioner för kommande år. Robert Dudley, CEO BP, John Woolard, Vice President for Energy Google, Jan Rabe, Director Sustainability Siemens, Eldar Saetre, CEO Statoil, Paul Polman, CEO Unilever m fl. Samtliga dessa företag har ”klimatinvesteringsplaner"; som ett sätt att bidra till minskade utsläpp men också nödvändigt steg att ta för att slippa höga kostnader som en framtida koldioxidskatt kommer innebära. Inte minst fanns investerare på plats med det tydliga budskapet att de ämnar sälja av sina innehav i fossila bränslen till förmån för förnyelsebara.

Vad var det mest intressanta du hörde under konferensen?
Att klimatfrågan är så starkt förknippad med energifrågan. Världen kommer använda 50 procent mer energi vid mitten av århundradet än idag vilket kräver att utvecklingen inom förnybar energi och möjligheten att energieffektivisera är avgörande. Visste du att med energieffektivisering kan vi nå 50 procent av den koldioxidsänkning som är nödvändig fram till 2030? Det skapar fantastiska möjligheter för företag som ÅF.

Vad har du tagit med dig för lärdomar?
I snabb takt är vi på väg in i en ny industriell revolution med ökad digitalisering och förnybara tekniklösningar. Den första skapade utsläppen och den nya måste avskaffa dem. Lösningen ligger hos ingenjörerna och företag som ÅF.

COP21
Den 30 november till 11 december samlades världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. COP står för Conference of Parties och är en konferens under FN-organet UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Related images