Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF projekterar installationerna för nya Musikhögskolan i Stockholm och för nya konserthuset i Uppsala

ons, 17/11/2004 - 10:39 CET
Musikhögskolan i Stockholm.
ÅF har fått i uppdrag av Akademiska Hus att projektera installationerna (VVS) för nya Musikhögskolan i Stockholm. Nya "Ackis" planeras att placeras i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen. Byggnaden kommer att omfatta cirka 16 000 m2, och inflyttningen är planerad till 2009.
Konsert- och kongresshuset i Uppsala.
ÅF har fått i uppdrag att projektera installationerna (El och VVS) för Uppsalas nya konsert- och kongresshus, "Musikens Hus". Projekteringen har påbörjats och kommer att vara klar under 2005. Byggnaden skall stå klar för invigning under våren 2007. "Vi har fått förtroendet genom bland annat goda referenser. ÅF har stor erfarenhet av denna typ av uppdrag och byggnader vilka ställer höga krav på tekniska system samt funktion", säger Björn Qvist, divisionschef, ÅF-Installation. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information:

Björn Qvist, Divisionschef 08-657 10 79/ 070-568 32 27 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik.

ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder