Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF rekryterar Nyamko Sabuni som Hållbarhetschef

ons, 11/09/2013 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef        +46 70 608 12 20

Nyamko Sabuni, tillträdande Hållbarhetschef ÅF +46 70 308 12 05

Viktor Svensson, Informationschef       +46 70 657 20 26ÅF rekryterar Nyamko Sabuni för att förstärka företagets kunderbjudande och
profil inom hållbarhet och socialt ansvarstagande (CSR). Nyamko Sabuni, som
tillträder tjänsten per 1 oktober, kommer att ingå i ÅFs koncernledning.

"ÅF skall vara Europas ledande tekniska konsultföretag där etik- och
miljömedvetenhet finns med i varje beslut. Hållbarhet är idag ett
konkurrensmedel", säger ÅFs VD Jonas Wiström.

ÅF har i dag över 7 000 konsulter på 100 kontor i Europa, Asien, Sydamerika och
Afrika.  Under 2012 utfördes projekt i över 80 länder.

"Nyamko Sabuni är helt rätt person att leda arbetet med att skapa ett än mer
transparent och innovativt ÅF. Sabuni har sedan länge ett brinnande intresse för
dessa frågor, lång erfarenhet av politiska beslutsprocesser där riktlinjerna
sätts - samt ett gediget kontaktnät både i Sverige och internationellt,
fortsätter Wiström.

"Jag är mycket stolt över att anta utmaningen som hållbarhetschef på ÅF. ÅF
ligger i framkant när det gäller frågor om hållbarhet och socialt
ansvarstagande. Jag ser fram emot att utveckla och fördjupa de produkter vi
erbjuder våra kunder men också att systematiskt arbeta för att göra ÅF till en
attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald, säger Nyamko
Sabuni.

I befattningen ligger att vara drivande i arbetet med att skapa fler
klimatinriktade affärer för ÅF i Sverige och internationellt. ÅF har flera
hundra konsulter som är specialiserade på klimattjänster. Lika viktigt blir är
att ytterligare förstärka ÅFs interna hållbarhetsarbete.

Nyamko Sabuni var tidigare statsråd med ansvar för jämställdhet, integration och
konsumentfrågor. Hon har också suttit i riksdagen och näringsutskottet. Innan
hon blev politiker arbetade hon på Folksams sociala råd och som
kommunikationsrådgivare på Geelmuyden.Kiese.

Nyamko Sabuni kommer att vara placerad i Stockholm på ÅFs huvudkontor, som är
ett av Sveriges mest energieffektiva kontorshus och Nordens första certifierade
"Green Building".

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag drygt 7 000 medarbetare.
Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files