Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF satsar ytterligare inom Informations- & IT-säkerhet

ons, 10/12/2014 - 14:01 CET

ÅF är idag en av Sveriges i särklass största leverantörer av tjänster inom Informations- & IT-säkerhetsområdet, primärt inom försvarsindustrin. Företaget väljer nu att satsa på att bli det självklara valet även inom den privata och offentliga sektorn.

ÅF är idag en av Sveriges i särklass största leverantörer av tjänster inom Informations- & IT-säkerhetsområdet, primärt inom försvarsindustrin. Företaget väljer nu att satsa på att bli det självklara valet även inom den privata och offentliga sektorn. ÅF har en lång historik inom säkerhet, kvalitet och granskning och området Informations- & IT-säkerhet kompletterar övrig verksamhet på ett självklart sätt.

– ÅF ses som den naturliga leverantören avseende att skydda information för rikets säkerhet. Nu tar vi detta även till den privata och offentliga sektorn. Detta gör vi genom att starta ett nytt marknadsområde, Assured Security, säger Patrick Thorén, affärsområdeschef för IT Solutions.

ÅF, som nyligen blivit ackrediterade revisorer enligt den internationella standarden kring betalkortssäkerhet, PCI-DSS, tar nu upp kampen om marknadsandelar på ett område där man tidigare inte verkat. PCI-DSS är en standard utvecklad av betalkortsbolagen för att skydda data som används vid betalningar. ÅF är en av få leverantörer som får granska och godkänna bolag som hanterar denna typ av information. Initialt kommer man att erbjuda sina tjänster till företag inom Europa.

– PCI-DSS är ett bra komplement till övriga lagar, regelverk och standarder som vi redan arbetar med idag, såsom Svenska Försvarets krav på säkerhetsfunktioner (KSF) och den internationella standardfamiljen ISO/IEC 27000, som är ett ledningssystem för informationssäkerhet. Vi har medarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med några av världens största privata företag samt den offentliga sektorn, säger Jens Andersson, marknadsområdeschef, IT Solutions & Security.

ÅF kommer att verka inom områden såsom försvarsindustri, granskning, efterlevnad, säker utveckling, säker systemförvaltning samt styrning & ledning.

– Målet är att bli ledande och vägledande inom Informations- & IT-säkerhet genom att knyta till oss den bästa kompetensen inom branschen och samarbeta med nischade bolag för att skapa en komplett leverans av tjänster. Rätt hanterad informationssäkerhet skapar trygghet för både kunder och anställda, vilket skapar framgång, säger Jonas Halldin, marknadsområdeschef, Assured Security.

För mer information:

Patrick Thorén, Affärsområdeschef
+46 70 604 63 00

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images