Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF skyddar Arvika från översvämning

fre, 12/06/2015 - 09:00 CEST

ÅF har fått i uppdrag att projektera en damm utanför Arvika som ska förhindra staden från att översvämmas. Utöver projektering (bygg, el och mekanik) ska ÅF även göra geoteknisk undersökning och ta fram förfrågningsunderlag.

ÅF har fått i uppdrag att projektera en damm utanför Arvika som ska förhindra staden från att översvämmas. Utöver projektering (bygg, el och mekanik) ska ÅF även göra geoteknisk undersökning och ta fram förfrågningsunderlag.

Dammens utbredning är i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Vid normala vattennivåer är sundet öppet för sjöfart men ska kunna stängas helt vid höga vattennivåer i Glafsfjorden. Som en integrerad del i huvuddammen kommer ÅF även projektera en pumpstation.

– Pumpstationen ska kunna pumpa 30 kubikmeter vatten per sekund, vilket ställer höga krav på tillgängliga tekniska lösningar och driftsäkerhet, säger Anna Grönlund, projektledare på ÅF.

Byggstart är planerad till sommaren 2016 och dammen beräknas stå klar i början av 2018.

Uppdraget är värt cirka 7 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Arvika kommun.

Sedan tidigare ansvarar ÅF även för dammprojektering vid Tännfallets kraftverk i Härjedalen och Långeds kraftverk i Dalsland.

För mer information kontakta Anna Grönlund, projektledare på ÅF, 010 505 75 12, anna.gronlund@afconsult.com.

Foto: Arvika kommuns bildarkiv.

Related images