Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF stärker forskningsprojektet iTRANSIT

tors, 17/09/2015 - 14:58 CEST

Kooperativa intelligenta transportsystem är nyckeln till en minskning av antalet olyckor och trafikstockningar vilket kan bidra till en förbättring av miljön.

Kooperativa intelligenta transportsystem är nyckeln till en minskning av antalet olyckor och trafikstockningar vilket kan bidra till en förbättring av miljön.

De största utmaningarna är att åstadkomma effektiva trafikflöden, bättre utnyttjande av vägkapaciteten och ökad säkerhet. För att möta dessa utmaningar måste vi utveckla och förbättra inte bara infrastrukturen och fordonen utan även logistik- och informationssystemen samt de gemensamma modellerna och affärsmodellerna.


 Kommunikation mellan vägtrafikanter, i synnerhet mellan fordonen och mellan fordon och infrastruktur kommer att underlätta samarbetet mellan dem och leda till effektivare transportsystem. Under 2014 tog Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) fram de första standarderna för kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS). Dessa standarder anger ITS-kommunikationsarkitekturen, inklusive meddelandeformat samt informationslagring i ITS-applikationer: den lokala dynamiska kartan (LDM). I ett effektivt trafikhanteringssystem är det viktigt att kunna slå ihop kartor från alla relevanta aktörer till en global dynamisk karta (GDM) utifrån vilken strategiska och taktiska trafikhanteringsbeslut kan fattas.

ÅF bidrar med en detaljerad digital 3D-karta över AstaZero och precisa positioneringsmetoder

ÅF kommer att tillhandahålla en detaljerad digital 3D-karta över AstaZeros vägar och omgivningar (räcken, stolpar, skyltar etc.). Dessutom kommer en effektiv, men ändå exakt CAD-avbildning av samma data att upprättas, som passar för distribution i ett ITS-nätverk. Matchning med ombordsensorer kommer att utvecklas för att skapa överkomlig men ändå högklassig positionering baserad på sensorsammanslagning och smart filtrering.

Användning av projektresultatet

Projektresultatet blir viktigt för utvecklingen av en svensk infrastruktur för ITS. Intelligent trafikhantering baserat på ITS, som kan minska både olyckor och trafikstockningar och därigenom bidra till förbättringar av miljön och hälsan hos den svenska befolkningen, kommer att demonstreras.

Unikhet och nyhetsvärde

Detta är första gången ett intelligent trafikhanteringssystem baserat på ETSI ITS-standarder demonstreras i full skala i Sverige. Dessutom kommer vi att på AstaZero bygga upp en världsledande infrastruktur för utveckling och testning av kombinationen ITS och aktiva säkerhetslösningar och tjänster.

Stimulerande effekt

Att AstaZero börjar utrustas med öppna ITS-system och prototyper kommer att bredda spektrumet av prototyper, utveckling och testtjänster som AstaZero kan erbjuda kunder och forskningskollegor i näringslivet och den akademiska världen. Samtidigt kommer det att underlätta utvecklingen av ITS-baserade system och tjänster för många företag och forskare, vilket kommer att medföra en snabb acceleration av ITS-forskning och industriell utveckling.

Projektdeltagare
ÅF, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Volvo Personvagnar, Chalmers tekniska högskola och AstaZero.

iTRANSIT står för intelligent TRAffic maNagement System baserat på ITS.

För mer information, kontakta Christian Larsson.

Related images