Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar avtal för Vrinnevisjukhuset i Norrköping

fre, 19/12/2014 - 09:29 CET
Regulatory

För mer information:

 Björn Qvist, Affärsområdeschef       +46 10 505 10 79
 Viktor Svensson, Informationschef    +46 70 657 20 26


ÅF har erhållit ett betydande avtal från Landstinget i Östergötland för om-,
till- och nybyggnader inom cirka 40 olika delprojekt i upprustningen av
Vrinnevisjukhuset i Norrköping som sträcker sig cirka 4 år framåt i tiden.
Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK.

Projektet är en del av Vrinnevisjukhuset Vision 2020, att skapa ett sjukhus med
låga energikostnader och så låg miljöpåverkan som möjligt. Energianvändningen i
de om- och tillbyggda delarna liksom i de delar av sjukhuset som inte ska byggas
om men moderniseras kommer att minska med cirka 15 procent.

"Vi är mycket stolta över förtroendet. ÅF har ledande kompetens och starka
referenser inom smarta sjukvårdsbyggnader. För närvarande är vi involverade i de
flesta stora sjukhusprojekten runt om i Sverige", säger Björn Qvist,
affärsområdeschef på ÅF.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och
infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och
framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi
lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i
Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
ÅF - Innovation by experience


Related files