AFRY press release generic image

ÅF tecknar nytt avtal om konsulttjänster för pumpvattenkraftverk i Saudiarabien

tors, 10/29/2015 - 13:11

ÅF i Schweiz har fått en order på ett nytt projekt för Saudi Electricity Company (SEC). Ordern gäller konsulttjänster avseende genomförbarhetsstudier och konstruktionsunderlag för upphandling av pumpvattenkraftprojekt i Wadi Baysh-dammen.

ÅF i Schweiz har fått en order på ett nytt projekt för Saudi Electricity Company (SEC). Ordern gäller konsulttjänster avseende genomförbarhetsstudier och konstruktionsunderlag för upphandling av pumpvattenkraftprojekt i Wadi Baysh-dammen.

Kontraktet har tecknats med SEC som är ansvarigt för att utveckla, producera och distribuera el i Kungadömet Saudiarabien.

Belastningsprofilen i Saudiarabiens elnät kännetecknas av hög belastning under dagen och låg nattetid och detta accentueras under sommarmånaderna när efterfrågan är hög. För att jämna ut topparna och minska användningen av värmekraftverk krävs en stor lagringskapacitet. Dessutom håller Saudiarabien på att införa ett omfattande program för förnybar energi i syfte att diversifiera elproduktionen. För att fullt ut kunna utnyttja förnybara energikällor krävs stora lagringssystem.

Det planerade pumpvattenkraftverket väntas ha en stor lagringskapacitet som kommer att förbättra lagringskurvan för el eller för lagring av förnybar energi. Kraftverket kommer att ha en installerad kapacitet på ca 1 000 MW och placeras i bergområdet nära Akabaviken.

I konsulttjänsterna ingår

  • förstudier inklusive geotekniska undersökningar och miljö- och samhällskonsekvensutredningar
  • genomförbarhetsstudie, ekonomisk analys och finansieringsanalys för de båda platserna
  • framtagande av konstruktionsunderlag för upphandling och dokumentation
  • teknisk support under upphandlingen.

Projektet kommer att ledas av ÅF i Schweiz med stöd av ÅF i Sverige i miljödelarna.

För mer information, kontakta Dieter Müller, ÅF, dieter.mueller@afconsult.com

Related images