Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar ramavtal med FMV

tors, 17/03/2011 - 09:30 CET
Regulatory

För mer information:


Johan Olsson, Divisionschef          070-249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef    070-657 20 26
ÅF har tecknat ett nytt ramavtal med FMV. Avtalet täcker teknikområdena
Specifikationer för upphandling, Tekniska utredningar och Projektplanering.

ÅF har som ensam konsultleverantör tilldelats tre teknikområden med en av FMV
bedömd sammanlagd leveransvolym om 77 000 timmar på två år.

Ramavtalet gäller i två år, med option på förlängning i ytterligare två år.

ÅF har cirka 200 konsulter specialiserade på försvarsindustrin, vilket gör ÅF
till en av de ledande tekniska konsulterna på området.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files