Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar ramavtal med FMV

mån, 13/11/2006 - 13:12 CET
För mer information: Jan-Olov Ohlsson, Sektionschef 08-764 40 42/070-311 36 93 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har tecknat ett ramavtal om 24 månader med Försvarets Materielverk (FMV) inom området "tjänsteproduktion mobila ledningsplatser". Upphandlingen omfattade åtta möjliga teknikområden med en av FMV uppskattad beställningsvolym om 56 900 timmar. ÅF tilldelades fyra av dessa teknikområden (Integration, Systemsäkerhet, Tekniska utredningar samt Uppdragsplanering) med en uppskattad beställningsvolym om 30 000 timmar över 24 månader. En option finns för ytterligare 24 månader med en uppskattad volym om 53.000 timmar (varav 28.000 timmar för ÅF).
ÅF har i dag sammantaget cirka 200 konsulter inom området försvarsteknik. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.