Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten

tis, 26/08/2003 - 14:41 CEST

ÅF har tecknat nytt ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
avseende ett brett utbud av konsulttjänster inom IT och Telekom.

ÅF har tecknat nytt ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten (KBM) avseende ett brett utbud av konsulttjänster inom IT och Telekom.

Ramavtalet löper till och med den 30 juni 2005, med en option på förlängning i ytterligare två år.

"ÅF har haft ett långvarigt gott samarbete med KBM. Avtalet ger en bra grund för fortsatt samarbete, och bekräftar att ÅF har den kompetens som KBM efterfrågar, säger Thomas Ohlsson, Affärsområdeschef ÅF-Infrateknik.

AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

För mer information: AB Ångpanneföreningen Thomas Ohlsson, Affärsområdeschef 070-643 96 45 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26