Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar samarbetsavtal med Skanska

mån, 16/06/2003 - 14:22 CEST

ÅF och Skanska Teknik AB (region Malmö) har träffat ett samarbetsavtal kring tekniska konsulttjänster inom primärt el-området. I samband med detta flyttar 4 Skanska-anställda över till ÅF.

ÅF och Skanska Teknik AB (region Malmö) har träffat ett samarbetsavtal kring tekniska konsulttjänster inom primärt el-området. I samband med detta flyttar 4 Skanska-anställda över till ÅF. Avtalet syftar till att stärka ÅF och Skanska Teknik på installationsmarknaden, exempelvis vid uppdrag som projektering och projektledning av elinstallation i fastigheter. Avrop från samarbetsavtalet har inletts, och samarbetet kommer att intensifieras från och med juni. Bägge parter ser avtalet som inledningen på ett långsiktigt samarbete som efterhand kommer att utvecklas. - Avtalet innebär ett stärkt samarbete med en för ÅF viktig kund. Dessutom kompletterar våra företag varandra på ett utmärkt sätt, där ÅFs fokusering på installation och Skanskas fokusering på husbyggnad kommer till sin fulla rätt, säger Niclas Nilsson, regionchef Syd ÅF-Installation. - Vi ser positivt på avtalet, som bidrar till att vi fortsatt säkrat upp el-tjänster i vårt erbjudande och att den fokusering som inletts av vår verksamhet fortsätter, säger Rikard Espling, regionchef på Skanska Teknik Malmö. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information:

Niclas Nilsson, regionchef Syd ÅF-Installation 040-37 51 07/ 070 570 51 07

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070 657 20 26 AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.