Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF växer internationellt inom Massa & Papper

tors, 26/02/2004 - 14:49 CET
För mer information: Jonas Wiström, VD: 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef: 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF etablerar nya utlandskontor, i Tjeckien respektive Sydafrika, för att stärka strategin och trenden om en ökad andel internationella uppdrag inom särskilt massa- och pappersindustrin. Nytt kontor i Pilsen, Tjeckien ÅF utvidgar sin marknad i Östeuropa genom att etablera ett dotterbolag i Pilsen, Tjeckien, med huvudsaklig inriktning på massa- och pappersindustrin. Kontoret blir ett viktigt brohuvud för ÅFs division Massa & Papper på en snabbt växande östeuropeisk marknad. Verksamheten i Tjeckien består till en början av ett tiotal medarbetare; samtliga med lång erfarenhet från anläggningsprojektering. Nytt kontor i Johannesburg, Sydafrika ÅF öppnar ett eget kontor i Johannesburg, Sydafrika, med inriktning på massa- och pappersindustrin. ÅF märker en ökad aktivitet och räknar med omfattande investeringar inom massa- och pappersindustrin i Sydafrika under de närmaste åren. Genom att etablera ett lokalt kontor bedöms möjligheterna för att utvidga uppdragsvolymen öka märkbart - hos befintliga kunder och genom nya kunder. Vidare ligger i strategin att genom etableringen, ytterligare förstärka det lokala samarbetet med konsultföretaget Murray & Roberts. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen