Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande ramavtal med FMV

fre, 11/01/2013 - 09:00 CET
Regulatory

För mer information:

 Jaime Rico, Affärsområdeschef      +46 70 399 36 45

 Viktor Svensson, Informationschef  +46 70 657 20 26ÅF har tecknat ett omfattande ramavtal med Försvarets materielverk (FMV). Värdet
uppskattas till cirka 70 miljoner kronor under sju år baserat på FMVs
bedömningar av beställningsvolymer.

I Försvarets materielverks upphandling av tjänster inom området Ledningssystem,
har ÅF som exklusiv leverantör vunnit ramavtal inom teknikområdet Sensorer.
Ramavtalet är treårigt med option på förlängning i ytterligare fyra år.

"Det här är ett viktigt avtal för ÅF inom försvarsegmentet. Vi har lång
erfarenhet som leverantör till FMV och är glada att få fortsätta stödja dem inom
delvis nya områden. Avtalet kommer också att innebära nyanställningar på ÅF,
främst i Stockholms- och Enköpingsområdet, säger Jaime Rico, Business Area
Manager Defence.

Nyanställningar kommer att ske av personer med systemkompetens inom sensorer,
samt verksamhets- och systemkompetens inom militära ledningssystem.

Inom teknikområdena Transmission samt Verifiering/validering kommer ÅF att vara
partner till Combitech.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag närmare 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men
vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files