AFRY press release generic image

ÅF vinner energiprojekt i Finland

tis, 01/11/2011 - 09:09
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef Energy +358 40 348 5120

Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult för uppbygganden av ett nytt bioeldat
kraftvärmeverk i Tolkkinen, Finland.

Beställare är Porvoon Energia Oy (Borgå Energi AB).

För ÅF är ordern värd 3 MEUR.

ÅFs projekt innefattar projektledning, design, inköpskompetens och föreskrifter
för driften av anläggningen. Arbetet startar i januari och anläggningen skall
tas i drift 2013.

Kraftvärmeverket kommer att producera 12 MW el och 38 MW värme.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files