Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner miljöprojekt i Vietnam

mån, 22/08/2011 - 13:20 CEST
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef, Energy    +358 (0)40 3485120
Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26

ÅF har tilldelats uppdraget som "teknisk specialistkonsult" för städerna Quy
Nhon och Nha Trang i Vietnam. ÅFs uppgift är att stödja myndigheter gällande
dess allmännyttiga verksamheter såsom avfallshantering och vattenrening.
Projekten finansieras av Världsbanken.

I ett ytterligare konsultprojekt är ÅF utsedd rådgivare till finansdepartementet
i Vietnam. Detta uppdrag består i att säkra miljömässiga och sociala
konsekvenser av planerade lokala infrastrukturprojekt. Dessa kommer att
finansieras av den lokala utvecklings- och investeringsfonden (LFID), som i sin
tur också finansieras av Världsbanken.

Värdet av dessa konsultkontrakt överstiger 2 miljoner US dollar för ÅF.

ÅF har kontor i Hanoi och har funnits på den vietnamesiska marknaden i över 15
år. ÅF har genomfört drygt 30 omfattande projekt i landet - från anläggning av
stora vattenkraftverk, massa- och pappersfabriker, kol- och gaseldade kraftverk
till samhällsplanering och miljöprojekt.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files