Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner Ostlänken etapp 1 av Trafikverket

tors, 12/06/2014 - 08:54 CEST
Regulatory

För mer information:
Mats Påhlsson, Divisionschef +46 70 534 64 00

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


ÅF har, tillsammans med Tyréns, i en offentlig upphandling utsetts till
ansvarigt tekniskt konsultföretag för Ostlänken etapp 1 åt Trafikverket.

Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK.

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger på väsentligen förbättrade
kommunikationer på en dubbelspårig höghastighetsjärnväg från Linköping till
Järna och Storstockholm via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Trosa/Vagnhärad.

ÅFs uppdrag är att i första hand, med utgångspunkt i utförd förstudie och
järnvägsutredning, genomföra projektering av järnvägsplaner och systemhandlingar
samt bistå Trafikverket vid tillståndsärenden för delar av Ostlänken genom
Södertälje och Trosa Kommun. Projektet är det första i sitt slag vad gäller
svenska höghastighetståg. ÅF och Tyréns vann upphandlingen tack vare unik
kompetens och bredd inom samhällsbyggnad.

Trafikverkets beslut äger laga kraft per 2014-06-22.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 250 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files