Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner projekt för Stora Enso

fre, 17/02/2012 - 09:14 CET
Regulatory

För mer information:


Mikael Fränckel, Försäljningschef Affärsområde Norr 070-593 69 96

Anna Lindberg, Marknadsområdeschef Skogsindustri  070-406 88 90

Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26ÅF har tecknat avtal med Stora Enso, Skutskärs Bruk, för ett så kallat
"förprojekt" för ett nytt Blekeri och anpassning mot anslutande processavsnitt.

Det initiala ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 6 MSEK.

Huvuddelen av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅFs kontor i Gävle, men
kräver även specialister och kompetens från andra ÅF-kontor. Arbetet kommer att
ske integrerat med Stora Enso Skutskärs egen projektorganisation.

Projektet skall vara klart under juni 2012, därefter skall formellt beslut
fattas om definitivt genomförande.

ÅF har vunnit ordern genom att kunna erbjuda hög kompetens, en stark lokal
organisation samt en referensportfölj av stora industriella projekt som visar på
både bred och djup inom massa- och pappersindustrin. Med detta uppdrag så
förstärker ÅF ytterligare sin position som den ledande leverantören av tekniska
konsulttjänster till den svenska skogsindustrin.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files