Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner ramavtal med ESS i Lund

ons, 16/11/2011 - 09:55 CET
Regulatory

För mer information:

 Johan Olsson, Divisionschef        070-249 00 75

 Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26ÅF har tecknat ett ramavtal med ESS AB (European Spallation Source) i Lund. ESS
är ett Europeiskt projekt med 17 partnerländer som syftar till att bygga
världens främsta neutronkälla för materialforskning i Lund.

ESS har genomfört en omfattande ramavtalsupphandling. ÅF står som ett av de
tekniska konsultföretag som ESS tecknat ramavtal med.  ÅFs erfarenhet av stora
projekt inom Industri, Infrastruktur, Miljö, Kärnkraftsteknologi, Mekanik och IT
har bidragit till ramavtalet.

ÅF har till och från varit engagerade i projektet sedan 2003, framförallt som
partner i ansökningsprocessen när EU beslutade att denna anläggning skulle
byggas i Lund i konkurrens med Bilbao (Spanien) och ungerska Debrecen.

Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna
2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att användas av 2-3000
europeiska forskare per år.

ESS kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning i Lund baserad på
världens mest kraftfulla neutronkälla och öppna nya möjligheter för forskare
inom främst hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap,
läkemedel och arkeologi. ESS är ett europeiskt forskningsprojekt. Minst 17
länder skall samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva
anläggningen.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files