Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor

tors, 04/02/2016 - 16:30 CET

ÅF har tecknat ett ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor. Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt investeringar i stadens gator, vägar och torg. Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden.

ÅF har tecknat ett ramavtal med Stockholm Stad Trafik- och Exploateringskontor. Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt investeringar i stadens gator, vägar och torg. Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden.

Ramavtalet avser kalkylberäkningar för anläggningsarbeten i statsmiljö från programskedet till och med färdigt förfrågningsunderlag.

– Leverantören ska kunna tillhandahålla kontroll av projekterade handlingars riktighet, samt hjälpa till med ekonomisk kontroll och uppföljning under olika projektfaser, säger Nils Matsson upphandlingsansvarig på Trafikkontoret.

ÅF står som ett av de tekniska konsultföretag som staden har tecknat ramavtal med. ÅFs ställning som primus motor inom bygg- och anläggningsekonomi har bidragit till ramavtalet.

– Vår stryka är att i samverkan med kunden skapa rätt förutsättningar för en medveten och spårbar kostnadsstyrning, effektivitet och kontroll inom byggekonomi. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet vi fått av Stockholms Stad, säger Fredrik Bolle, chef på ÅF.

För mer information kontakta:
Fredrik Bolle, ÅF, 010-505 04 58, fredrik.bolle@afconsult.com

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images