Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY ändrar strukturen från sex till fem divisioner

tors, 28/09/2023 - 08:30 CEST
Regulatory

AFRY X kommer upphöra som division och nuvarande affärsenheter integreras i övriga divisioner. Som konsekvens ändras den finansiella rapporteringsstrukturen för AFRY från sex till fem divisioner från den 1 oktober 2023.

Verksamheten i AFRY X kommer att integreras i divisionerna Industrial & Digital Solutions, Infrastructure och Management Consulting. De strukturella ändringarna förbättrar förutsättningarna för att vidareutveckla det digitala erbjudandet med fortsatt fokus på att erbjuda tjänster inom industriell digitalisering, analys och cybersäkerhet.
 

Den finansiella rapporteringsstrukturen ändras från 1 oktober och proforma-siffror kommer att presenteras innan utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Strukturförändringen kommer att resultera i vissa omstruktureringskostnader, vilka rapporteras i förbindelse med bolagets rapport för tredje kvartalet 2023.

 

Corporate Communication AFRY AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 sep 2023 kl 08:30 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Cathrine Sandegren, EVP & Head of Communications & Brand

cathrine.sandegren@afry.com
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files