Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY bidrar till ombyggnationen av Trafikverkets nya huvudkontor

fre, 21/02/2020 - 09:00 CET

Sommaren 2022 kommer Trafikverkets utvecklade huvudkontor att stå klart. Fastighetsägaren Diös kommer, tillsammans med lokala entreprenörer i samverkan, att utföra om- och tillbyggnaden av fastigheten på Röda Vägen i Borlänge. AFRY har en stor roll i projekteringsarbetet.

Under de kommande tio åren planerar Trafikverket att genomföra flera stora satsningar på Sveriges transportsystem, vilket påverkar behovet av kompetens och ytor. Därför flyttas två kontor ihop på de befintliga ytorna på Röda Vägen i Borlänge.

Fastighetsägaren Diös har upphandlat ByggPartner, ett renodlat byggföretag med bas i Dalarna, som generalentreprenör för projektet. Det rör sig om kontorslokaler på 31 000 m2,  varav 2 000 m2 nyproduceras, som moderniseras för en aktivitetsbaserad arbetsmodell, med en 12 meter hög ellips som byggs för att sammanbinda de befintliga byggnaderna.

AFRY har nyligen avslutat systemprojektering inom områdena värme och sanitet, kyla, luft, el, tele, akustik, styr, energi och klimat. Utöver det har bygghandlingsprojektering påbörjats i tre etapper som även inkluderar brandskydd, 3D-samordning, 3D-scanning och miljöinventering. Projekteringen sker enligt Trafikverkets höga klimatkrav för en fullgod arbetsmiljö, det inkluderar bland annat energieffektiva installationssystem.

- Vi är glada över att vara en del av denna omfattande modernisering av Trafikverkets huvudkontor och ser fram emot att samarbeta med Diös och ByggPartner samt underentreprenörer som Assemblin, Dalab och Midroc, säger Ronny Tenggren, uppdragsledare på AFRY.

Planerad byggstart är per omgående.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related files