Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY genomför kabelprojektering i projekt SuedOstLink i Tyskland

tors, 14/03/2024 - 08:00 CET

SuedOstLink är ett viktigt nätutbyggnadsprojekt för att påskynda Tysklands energiomställning. AFRY har valts av transmissionssystemoperatören 50Hertz som teknisk rådgivare för kabelprojekteringen.

SuedOstLink planerade för förbindelsen för första gången i den federala planen 2013 och det har pågått sedan 2016. Den är främst utformad som en markkabel som sträcker sig cirka 540 kilometer från Wolmirstedt i Sachsen-Anhalt till Landshut i Bayern. När SuedOstLink är färdigställd kommer den att säkerställa tillförlitlig transport av el från norra Tyskland, som kännetecknas av ett växande antal vindkraftverk, till den södra delen av landet.

Godkännandeprocessen pågår för närvarande och SuedOstLinken är planerad att vara i drift 2027.

Transmissionssystemoperatören, 50Hertz, är projektutvecklare för den norra delen av projektet och har valt AFRY som teknisk partner i detta kritiska arbete.

AFRY ansvarar för projektledning av kabelprojekteringen i två av de tre SuedOstLink-sektionerna under 50Hertz ansvarsområde. AFRYs roll omfattar en rad olika tjänster, inklusive planering av alla kabelfrågor, platsspecifik kabelprojektering inklusive logistik, installation och byggplanering, samt planering av den slutliga sektionslängden.

En viktig aspekt av projektledningen är att säkra olika avtal, vilket är nödvändigt när SuedOstLinken korsar annan infrastruktur. Dessutom ansvarar AFRY för att övervaka olika inspektionsprocesser, bedöma elektromagnetisk interferens och samordna arbetet med godkännande-, stations- och fastighetsbranschen.

AFRY har tidigare stöttat 50Hertz under anbudsfasen med den tekniska utvärderingen av anbuden och godkännandeplaneringen för alla ruttalternativ.

"Vi är stolta över att stödja detta projekt och bidra till att accelerera omställningen till grön energi i regionen. SuedOstLink klassificeras av EU som ett projekt av gemensamt intresse, eftersom det kommer att säkerställa energiförsörjningen och samtidigt stödja utvecklingen av förnybara energikällor i hela Europa. Vi är mycket glada över att 50Hertz har valt oss som sin projekteringspartner", säger Niels Hornig, Head of Transmission & Distribution på AFRY i Tyskland.

"SuedOstLink är ett krävande och mycket komplext projekt. Kabelprojekteringen innebär ett särskilt stort antal gränssnitt med andra specialiserade branscher. AFRY stöder oss här som en pålitlig partner", tillägger Thorben Müller, projektledare för civilteknik och linjer på 50Hertz, och bekräftar AFRYs nyckelroll och förmåga att hantera komplexa insatser i projektet.  

Läs mer om AFRYs kapacitet inom omställningen till grön energi

Som en global pålitlig partner inom hållbara lösningar och energiomställningen täcker AFRY alla aspekter av energiproduktion, distribution och energimarknadsanalys, från investeringsförberedelser till drift och avveckling av anläggningar. Med mer än 2 000 energispecialister över hela världen stöder AFRY företag på över 80 platser i Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika.

För mer information, kontakta:

Niels Hornig, Head of T&D, Germany
niels.hornig@afry.com

Virginia Ferrari, Communications Manager, Energy
virginia.ferrari@afry.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files