Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY har bistått OX2 i tillståndsprocessen för havsbaserade energiparken Neptunus

tis, 27/02/2024 - 07:00 CET

På uppdrag av OX2 har AFRY bistått i arbetet med tillståndsansökan för den svenska energiparken Neptunus, samt ansökan om havsbaserad vätgasproduktion. Med upp till 207 vindkraftverk i kombination med vätgasproduktion förväntas anläggningen kunna producera 370 000 ton vätgas årligen. Projektet omfattar även ett pilotprojekt för syresättning av havsbotten, som ska stärka den biologiska mångfalden. 

Den havsbaserade vindkraften spelar en viktig roll för framtidens elförsörjning, såväl i Sverige som Europa. Sveriges elförbrukning beräknas stiga till omkring 330 TWh per år 2045 om näringslivet elektrifierar i den takt man hittills aviserat.   

Energiparken Neptunus utanför Blekinges kust är central i omställningen. Den beräknade totala kapaciteten för anläggningen är cirka 3100 MW, och energiparken förväntas producera mellan 13–15 TWh per år. Anläggningen beräknas vara i drift 2032.  

─ Den här energiparken är unik genom produktionen av vindkraft i kombination med vätgas, och bidrar dessutom genom pilotprojektet för syresättning av havsbotten till förbättringsmöjligheter för den marina miljön. AFRYs kompetens gällande miljökonsekvensbeskrivningarna har varit ovärderlig i tillståndsprocessen, säger Emelie Zakrisson, Head of Offshore, OX2 Sverige. 

AFRY har sedan projektets start 2021 bidragit i hela tillståndsprocessen för energiparken i SEZ (Sveriges ekonomiska zon) med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning, samt specialistkompetens inom sedimentmodellering, oceanografi, marin kemi och syresättning, landskapsanalys, kulturmiljö och geografiska informationssystem.  

Miljökonsekvensbeskrivningen lämnades in i december 2023 och ansökan för Natura2000-tillståndet lämnades in tillsammans med ansökningshandlingen. Projektet beräknas vara avslutat 2025. 

─ OX2 är en central aktör inom svensk vindkraft och möjliggör en långsiktig energiförsörjning i den gröna omställningen. Vi är mycket stolta över att kunna bidra med den specialistkompetens som krävs i den kombinerade energiparken, säger Folke Sandberg, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad på AFRY.  

AFRY har även tilldelats uppdraget att leda en arbetsgrupp som undersöker hur havsbaserade vätgasanläggningar skulle kunna möjliggöra syresättning av havsbotten, och därigenom förbättra förutsättningarna för marint liv i delar av Östersjön som är syrefattiga, för att stärka den biologiska mångfalden. Detta mot bakgrund av att havsbotten i Östersjön idag är drabbad av syrebrist, orsakat av bland annat övergödning, vilket innebär att djur- och växtlivet påverkas. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anna Magni, kommunikationschef Infrastructure, AFRY 
anna.magni@afry.com, +46 70 897 29 00 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.   

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.  

Making Future 

Related images