Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY i nytt uppdrag för Norrbotniabanan

mån, 29/01/2024 - 08:00 CET

AFRY har tillsammans med WSP fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram järnvägsplan för sträckan Skellefteå – Degerbyn, som är en del av Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som, när den är fullt utbyggd, ger snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter och förbättrar förbindelserna med Europa. Norrbotniabanan blir en viktig förutsättning för de stora industrisatsningarna i norr.  

Uppdraget innebär att AFRY tillsammans med WSP ska ta fram järnvägsplan för den fem mil långa sträckan Skellefteå – Degerbyn – länsgränsen AC/BD, delen inom Skellefteå kommun till länsgränsen. Arbetet genomförs i fyra skeden - planering, utredning, projektering och leverans – och ska mynna ut i en järnvägsplan, byggstyrande underlag och en miljökonsekvensbeskrivning.

I uppdraget ingår bland annat utfarten från centrala Skellefteå, en tunnel, regionaltågsstation i Byske och riksintresseområden. Utfarten från centrala Skellefteå karaktäriseras av bebyggd mark och befintlig infrastruktur som kräver nära samordning med Skellefteå kommun.

─ Vi är väldigt glada att få möjlighet att fortsatt bidra till Norrbotniabanans framväxt. Att planera framtidens transportinfrastruktur är alltid spännande, och just detta projekt har en central roll i den gröna omställningen och beräknas minska utsläppen av koldioxid med 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på AFRY.

─ Det här handlar om mer än bara järnvägsspår. Norrbotniabanan är avgörande för hela landets gröna omställning och är en nyckelkomponent för att släppa loss potentialen i norra Sverige. Vi är stolta över att vara med och bygga en mer hållbar framtid där vardagen blir smidigare och utsläppen minskar, säger Anna Lundman, sektorschef Transport & Infrastructure på WSP.

Uppdraget ska vara klart 2030.

För mer information, välkommen att kontakta

Anna Magni, kommunikationschef Infrastructure, AFRY
anna.magni@afry.com, +46 70 897 29 00

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images