Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY ingenjörspartner i Stora Ensos förnybara förpackningsprojekt i Uleåborg, Finland

fre, 10/02/2023 - 08:00 CET

Stora Enso Oyj och AFRY har kommit överens om ett ingenjörsuppdrag för ett ombyggnadsprojekt av en nedlagd pappersmaskin till en produktionslinje för konsumentkartong vid företagets fabrik i Uleåborg, Finland.

Den snabba tillväxten inom den förnybara förpackningssektorn fortsätter, drivet av demografiska förändringar och övergripande långsiktig ekonomisk tillväxt. Samtidigt bidrar det ökande fokuset på hållbarhet, särskilt inom konsumentvaruindustrin, till en bredare användning av fiberbaserade förpackningslösningar. 

 

I och med den ökade efterfrågan har Stora Enso, en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktion och papper, beslutat att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den återstående pappersmaskinen vid företagets anläggning i Uleåborg i Finland till en produktionslinje för konsumentkartong. Den totala årliga kapaciteten blir 750 000 ton falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK). Den ombyggda maskinen beräknas vara klar för produktion i början av 2025. AFRY kommer stötta Stora Enso i denna konvertering.  

 

AFRYs uppdrag omfattar detaljprojektering för gemensamma system (BoP), en ny vedhanteringslinje, ny anläggning för blekt kemi-termomekanisk massa (BCTMP) och ny indunstning, modifieringar av den befintliga sodapannan och kausticeringen, en ny biobränslepanna och bränslehantering, en ny starkgaspanna (NCG), ombyggnad av en lager och konvertering. Värdet på ordern för AFRY har inte offentliggjorts. 

 

- Vi är hedrade över att ha fått förtroendet att få samarbeta med Stora Enso i detta viktiga och betydande projekt för förnybara konsumentförpackningar. AFRY har lång erfarenhet av att projektera och genomföra storskaliga konverteringsprojekt, vilket kommer att vara en fördel för Stora Enso i tidsplanering och projektledning. Stora Enso och AFRY har samarbetat i mer än 60 år och AFRY har stöttat Stora Enso i många av deras stora investeringar samt med dagligt ingenjörsstöd under driften, säger Kalle Rasinmäki, AFRYs chef för Process Industry i Finland.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Hahtala, Head of Communications, AFRY Process Industries

E post marika.hahtala@afry.com

 


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files