Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY ingenjörspartner när Nordic Paper investerar i hållbar kraftpappersproduktion

fre, 15/12/2023 - 09:00 CET

Skandinaviska papper- och massatillverkaren Nordic Paper, ledande inom specialpapper, har beslutat om nyinvesteringar på sin anläggning i värmländska Bäckhammar. AFRY har varit involverad i förstudien och har nu tilldelats uppdraget för ingenjörs- och projektledningstjänster i projekten som rör vedhantering och elektrofilter.

Nordic Paper är en ledande aktör inom tillverkning av specialpapper med anläggningar i Sverige, Norge och Kanada. Pappersbruket i Bäckhammar är idag en av de mest klimateffektiva anläggningarna i den globala kraftpappersindustrin. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.

För att ytterligare förbättra hållbarhetsprestandan och stärka konkurrenskraften på marknaden investerar nu bolaget cirka 850 MSEK i en ny vedhantering och ett nytt elektrofilter. Den nya vedhanteringen kommer bidra till en strategisk flexibilitet i råvaruförsörjningen, samtidigt som det kommer leda till en ökad produktionseffektivitet. Installation av nytt elektrofilter beräknas minska utsläppen av stoft till luft med mer än två tredjedelar.

AFRY har tilldelats uppdraget som ingenjörspartner och ska bidra med projektering av ny vedhantering och nytt elektrofilter med tjänster inom process, mekanik, rör, el, instrument och automation. Ordervärdet för AFRY har inte offentliggjort.

─ Vi är stolta över att Nordic Paper valt oss som ingenjörspartner i en investering som banar väg för tillväxt och samtidigt bidrar till att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är även glada att kunna bidra till Bäckhammars behov genom våra lokala resurser i kombination med specialistkompetens inom AFRY, säger Lisa Vedin, Head of Process Industries Division AFRY, Sverige.

 

För mer information, välkommen att kontakta

Maria Rothzén, PR and PA Manager, AFRY
maria.rothzen@afry.com, +46 72 566 19 28

 

Vill du veta mer? Genom vår djupa strategiska insikt och processteknikförståelse på högsta nivå, i kombination med vår lokala närvaro, kan vi möta upp de skärpta krav som ställs av intressenterna. Den unika kombinationen av specialistkunskap inom processteknik och multidisciplinär ingenjörsexpertis, gör att vi kan bidra med verkligt mervärde till våra kunder i alla typer av studier, implementeringsprojekt, samt under den dagliga driften av industrianläggningen.

AFRY har en lång och framgångsrik historia inom skogsindustrin och rankas som nummer ett globalt inom papper och massa (ENR Ranking 2022). AFRY har varit delaktiga i mer än 90% av alla större projekt i världen. 

Läs mer: https://afry.com/sv/omrade/papper-massa?sector=1402  

 

Om Nordic Paper

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. De har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Deras produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från deras fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar de till kunder i 85 länder. Nordic Paper hade 2022 intäkter om MSEK 4 440, cirka 670 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

 

Om AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images

Related files