Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY inleder samarbete med SL inom trafikinformation

mån, 20/02/2023 - 09:52 CET

AFRY har fått i uppdrag att hjälpa SL och Trafikförvaltningen med ett antal system för hantering av trafikinformation till resenärerna. Avtalet löper över fyra år med option på ytterligare två plus två år, och omfattar support och underhåll av sagda system hos Trafikförvaltningen. Uppdraget påbörjas i februari 2023. 

Trafikinformationen berättar om det aktuella läget i trafiken och består av kartdata, tidtabeller, körtider, men också störningsinformation och annan viktig information som resenärerna i kollektivtrafiken behöver. Informationen hanteras på webb, i appar, ute i skyltar vid hållplatser och stationer och i en rad stödsystem. AFRY har fått ett fyraårigt uppdrag som består av utveckling, förvaltning och beredskap för ett antal av dessa trafikinformationssystem hos Trafikförvaltningen.   

- Kollektivtrafiken är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Med hög kvalitet och god service kan fler välja kollektiva färdmedel och undvika bilresor. Vi är givetvis väldigt glada över att få bidra i det arbetet, säger Jens Andersson, Head of Sales Offentlig IT AFRY X.   

AFRYs uppdrag innebär att se till att SL:s system är robusta och fungerar väl, samt även att bidra i utvecklingsarbetet och hålla beredskap i projektet.  

- Trafikinformationen är helt avgörande för så många människor, varje dag. SL har höga ambitioner när det gäller service till våra resenärer och trafikentreprenörer i Stockholm. Jag ser fram emot ett nära samarbete med AFRY för att driva och utveckla det enkla och hållbara transportsättet vi alla önskar, och jag ser tydliga synergieffekter i att samla den leveransen till en leverantör, säger Björn Ehlert, Gruppchef IT-avdelning, Region Stockholm Trafikförvaltningen. 

Samarbetspartner i detta uppdrag är Formpipe.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Land, Head of Communications, AFRY X 

+46 73 744 1201, lena.land@afry.com   

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images