Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY och Gottlieb Paludan Architects tar fram ny färjeterminal på Skeppsbron på uppdrag av Trafikförvaltningen/Region Stockholm

fre, 17/04/2020 - 09:00 CEST

Trafikförvaltningens/Region Stockholms ambition är att levandegöra kajstråket, stärka kollektivtrafiken, platsens koppling till vattnet, och samspela med Gamla stans karakteristiska kulturhistoriska arkitektur.

Området kring Skeppsbron och den nya färjeterminalen utgör en komplex del av Gamla stans kajområde. Platsen genomgår omfattande förändringar i samband med Stockholm stads ombyggnad av Slussen. Den nya färjeterminalen ska främja användningen av kollektivtrafik, passa in i den befintliga miljön och samtidigt tillföra nya kvaliteter till området.

AFRY är upphandlade för att ansvara för inledande projektledningstjänster och gestaltning tillsammans med Gottlieb Paludan Architects, som är en del av AFRY. Ett genomgående tema är att design och teknisk funktion ska gå hand i hand, och tanken är att anläggningen både ska fungera som en bytespunkt för kollektivtrafik och som en mötesplats i staden med möjlighet att vistas vid vattnet.

– AFRY är sedan många år engagerade i arbetet med bytespunkt Slussen, och är mycket stolta och glada över att få fortsätta vara delaktiga i utvecklingen av det här området, säger Sara Bergendorff, chef för samhällsplanering på AFRY.

– Vi ser fram emot att stärka stadslivet och tillföra en ny och modern koppling mellan stad och vatten i balans mellan bevarande, anpassning och förnyelse. Färjeterminalen kommer att lyfta hela området, säger Mette Neimann, arkitekt och avdelningsledare på Gottlieb Paludan Architects.

Den nya färjeterminalen ska vara på plats år 2023.

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Related images

Related files