AFRY press release generic image

AFRY stärker erbjudandet inom industriell cybersäkerhet

tors, 03/31/2022 - 08:00 CEST

Industriell cybersäkerhet har snabbt kommit att bli ett kritiskt område för många verksamheter då industrins snabba digitalisering har ökat exponeringen för cyberattacker. AFRY konsoliderar och accelererar erbjudandet inom cybersäkerhet. Fokus är att skapa affärsvärde för industrin genom säkerhetsåtgärder som är anpassade till branschens unika behov.

AFRY har omfattande erfarenhet av att arbeta inom tillverknings- och processindustri, energisektorn samt med infrastruktur, allt med ett produktionsfokuserat perspektiv på cybersäkerhet. Här finns den kompetens som krävs inom industriell digitalisering och expertis inom cybersäkerhet och lösningar. AFRY kan därför tillhandahålla helhetsåtaganden kring cybersäkerhetstjänster för våra kunder.

Industrins snabba digitalisering har inneburit en starkt ökande efterfrågan på kompetens och tjänster inom industriell cybersäkerhet. Riskexponeringen har förändrats radikalt på grund av en kombination av allt mer tekniskt komplicerade lösningar och ett stort antal leverantörer samt en synbar ökning av avancerade säkerhetsincidenter. Detta har lett till ett ökat behov av expertis inom cybersäkerhet.

– Det krävs att företag anammar ett proaktivt förhållningssätt och bedömer risker genom att skapa insyn i systemen och på så sätt förstå exponeringen så att förebyggande åtgärder kan sättas in. Automatisering är en förutsättning för ett effektivt säkerhetsarbete, säger Mats Karlsson Landré, senior OT-säkerhetsrådgivare hos AFRY.

Digitaliseringen av industriella processer ställer höga krav på säkerhetsnivå, robusthet och processprestanda, vilket är det viktigaste skälet till att behoven inom industriell cybersäkerhet inte kan hanteras med traditionella metoder och säkerhetslösningar. För att förstå hur förbättringar inom säkerheten bäst kan uppnås och driften säkras är det helt avgörande med djupgående kunskaper inom respektive verksamhetsområde.

– Som en betrodd industripartner med djup sektorkompetens och med tusentals branschexperter samt digitaliseringsspecialister, är AFRY i en mycket stark position att leverera säkerhetstjänster till våra kunder. Vi kan dra full nytta av vår breda kompetens inom industriell digitalisering och säkerhetsexpertis inom operativ teknik (OT) för att kunna leverera tjänster till kunder inom alla branscher. Vår lokala närvaro säkerställer att vi även kan ge praktisk hjälp åt våra kunder, vilket ofta är helt avgörande med tanke på bristen på kompetens inom OT-säkerhet, säger Gustav Sandberg, ansvarig för cybersäkerhet inom AFRY.

AFRYs satsning på industriell cybersäkerhet gör det möjligt att fullt ut få användning av bolagets breda kompetens, inklusive kunskaperna inom fordonsindustri och försvar. AFRY skapar utifrån dessa kunskaper affärsvärde för kunder inom industrin, genom säkerhetsåtgärder som är anpassade efter branschens unika behov.

AFRYs erbjudande inkluderar tjänster med full hantering av sårbarhets- och riskanalyser i produktionsmiljöer, test av efterlevnad av cybersäkerhetsstandarder inom produktion samt forskning och utveckling, implementation av säkerhetsåtgärder och penetrationstester.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images