AFRY press release generic image

AFRY tecknar avtal med Trafikverket för arbetet med att öka framkomligheten på E4:an till Arlanda

tis, 06/08/2021 - 11:00

Hållbarhet och trafiksäkerhet är ledord när Trafikverket tilldelar AFRY uppdraget att ta fram en vägplan för Projekt E4, Trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda

Uppdraget värderas till cirka 35 miljoner kronor. Den aktuella vägsträckan är regionalt viktig, men är hårt belastad med mycket köbildning. Resultatet av arbetet kommer att innebära att antalet körfält utökas och ett intelligent transportsystem möjliggörs.

Arbetet omfattar områden med både höga natur- och kulturvärden och det finns ett identifierat behov av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och minska miljö- och hälsopåverkan.

AFRY kommer också att planera för att samtliga åtgärder kan genomföras med två körfält öppna i vardera riktningen och med minsta möjliga trafikpåverkan samt med bibehållen trafiksäkerhet under byggtiden.  

− Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an. Vi är stolta över att vårt erbjudande är komplett, med kompetens inom samtliga aktuella teknikområden, något som är viktigt i komplexa projekt, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future