Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tecknar ramavtal för säkerhetstjänster med inköpscentralen Sinfra

mån, 04/03/2024 - 08:00 CET

AFRY har signerat ett ramavtal med Sinfra, en nationell inköpscentral för kommunalt ägda energi-, vatten- och avfallsbolag. AFRY kommer att tillhandahålla ett brett utbud av konsulttjänster inom säkerhet.

Den svenska inköpscentralen för infrastruktur, Sinfra, är klara med upphandlingarna kring ramavtal av konsulttjänster inom säkerhet. Upphandlingen avser olika typer av säkerhetskonsulter inom bland annat tjänsteområdena fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, kris och kontinuitet, penetrationstester, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.  

Upphandlingen syftar till att tillgodose Sinfras medlemmars behov av konsulttjänster med hänsyn till EU:s nya NIS2-direktiv, ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå inom hela unionen. NIS2 ska införlivas i svensk lagstiftning senast i oktober 2024.  

─ Sinfras medlemmar bedriver samhällsviktig verksamhet som bidrar med stor samhällsnytta och vi ser fram emot att bidra med vår kompetens inom säkerhet och att göra stor nytta för samhället, exempelvis genom att minska risken för miljöskador till följd av brister i säkerheten, säger Filip Enander, affärssegmentschef för cybersäkerhet på AFRY. 

AFRY är en av elva leverantörer som Sinfra tecknat ramavtal med. Enligt ramavtalet kommer AFRY förse Sinfras medlemmar med konsulttjänster inom området säkerhet de kommande två åren med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Det uppskattade totala värdet av ramavtalet för samtliga aktörer är 200 MSEK under fyra år.  

För mer information, kontakta:  

Josephine Almanakis Sirander, Kommunikationschef, Industrial & Digital Solutions Division, AFRY 
+46 73 034 47 62, josephine.sirander@afry.com  

 
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Making Future  

Related images