Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tilldelas två ramavtal för Statnett i Norge

tors, 02/11/2023 - 08:00 CET

Advansia, del av AFRY, har ingått de två ramavtalen. Avtalen syftar till att underlätta den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden av transmissionsnätet i Norge och omfattar både projektledningstjänster och detaljerade ingenjörstjänster.

Statnett, det statliga bolaget som ansvarar för Norges kraftöverföringssystem, måste förnya och förbättra huvudkraftnätet över hela landet. Ett robust och välfungerande kraftnät är viktigt för att möjliggöra den gröna omställningen och ett hållbart värdeskapande, samt för att säkra kraftkapaciteten och försörjningen.

─ Omställningen av energiförbrukningen i samhället är ett prioriterat fokusområde för oss. Vi är stolta över att vara en del av det pågående arbetet med att utveckla framtidens elnätssystem tillsammans med Statnett. En bekräftelse på vår expertis och förmåga att framgångsrikt leverera storskaliga utvecklingsprojekt, säger Christopher Klepsland, landschef för AFRY i Norge och VD för Advansia.

Värdet av de två ramavtal som Advansia vunnit beräknas uppgå till cirka 130 MNOK per år i genomsnitt under de kommande fyra åren, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Det första ramavtalet omfattar EPCM-leveranser, vilket inkluderar både projektledningstjänster och detaljerade ingenjörstjänster. Kontraktet har tilldelats Advansia i samarbete med AFRY Norge, AFRY Danmark och IKM Elektro.

Det andra ramavtalet som tilldelats Advansia omfattar projektledningstjänster och omfattar alla nödvändiga roller som Statnett behöver för att planera och genomföra sina projekt.

För mer information, kontakta:

Maria Rothzén, PR and PA Manager, AFRY
 +46 72 566 19 28, maria.rothzen@afry.com


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.Making Future

Related images