Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY utvärderar nytt minivattenverk på Gotland

tors, 12/01/2023 - 08:00 CET

Byggmaterialföretaget Cementa vill uppföra och bekosta ett nytt vattenreningsverk för att förstärka dricksvattenförsörjningen i Slite på Gotland. AFRY bidrar med sin kompetens inom dricksvattenproduktion och anläggningsprojekt och har under hösten varit delaktig i att driftsätta ett vattenverk i miniatyr. Nu kan de första resultaten från pilotprojektet presenteras.

Cementa har nu fått ett fyraårigt täkttillstånd i Slite och fortsätter arbetet med att planera inför det nya vattenverk som kraftigt ska förstärka vattenförsörjningen på norra Gotland. I planeringen inför ett fullskaligt vattenverk har AFRY fått uppdraget att bidra med sin kunskap i den förstudie och de pilotprojekt som Cementa startade 2021.

- Idag är den ökande bristen på dricksvatten ett allt större problem i många delar av världen och så även i Sverige, där Gotland har varit särskilt utsatt. Vi är väldigt stolta över detta uppdrag som är en viktig del i vårt arbete mot ett hållbart samhälle. AFRY bidrar med sin expertis inom dricksvattenproduktion och erfarenhet inom design- och projektgenomförande av nya industrianläggningar, säger Ann Winzell, ansvarig processdesign nya anläggningar, Food & Pharma, AFRY.

Vattenverkspiloten, som varit i drift sedan september 2022 på File hajdar, är en modell i en mindre skala av ett fullt fungerande vattenreningsverk, cirka en tiondels storlek av ett fullskaligt. Minivattenverket, som drivs på el, har gått cirka 1 000 timmar, och man har nu omfattande och verifierade resultat från provtagningarna. Resultaten från pilotanläggningen visar både på utmärkta värden avseende kvaliteten i ett framtida dricksvatten för abonnenterna, samt en mycket stabil och energieffektiv drift av anläggningen.

- Genom att ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det och skapa dricksvatten, vill vi bidra till att kraftigt förstärka den allmänna vattenförsörjningen här på norra Gotland. Resultaten från pilotprojektet är oerhört lovande och vi ser att ett nytt vattenverk verkligen skulle göra skillnad för vattentillgången under hela året, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa i Slite.

Hela förstudien beräknas vara klar sommaren 2023 och målsättningen är att kunna driftsätta ett fullskaligt vattenverk med den modernaste tekniken år 2027. Planeringen för det tilltänkta vattenverket sker i nära samarbete med Region Gotland. För att Cementa ska kunna genomföra satsningen behöver bolaget ha ett långsiktigt tillstånd för verksamheten på Gotland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexandra Öfwerman, kommunikationschef Industrial & Digital Solutions

072– 208 89 12, alexandra.ofwerman@afry.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images