Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Det bästa från ÅF Green Day 2015

tis, 01/12/2015 - 13:00 CET

För fjärde året i rad bjöd ÅF in till konferensen ÅF Green Day. Nu kan du se en kort film som sammanfattar dagen samt läsa en sammanfattande rapport om dagens diskussioner.

För fjärde året i rad bjöd ÅF in till konferensen ÅF Green Day. Nu kan du se en kort film som sammanfattar dagen samt läsa en sammanfattande rapport om dagens diskussioner.

Green Day syftar till att öppna upp för samtal och transparens för att öka den samlade kompentensen om hållbarhet och hållbara affärer. Temat för årets konferens var "Samverkan och samarbeten driver hållbar utveckling”. Hur kan samverkan och samarbeten mellan olika sektorer i näringslivet, mellan privat och offentligt, och mellan människor påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle?

För att fira 15-årsjubileum med FN:s Global Compact (UNGC), och uppmärksamma att det var 15 år sedan Milleniemålen skapades samt diskutera betydelsen av de nya hållbarhetsmålen (SDG:s ), bjöd ÅF in ledare från näringslivet, politiken och representanter för det civila samhället till ett samtal om hur den privata sektorn kommer prioritera och arbeta för att främja hållbar utveckling och driva sociala framsteg.

Under dagen diskuterade fyra paneler frågor som “15 år sedan Milleniemålen – vad händer nu?” ”Hur kommer framtidens hållbara transporter utvecklas?” ”Vilken roll spelar internet och telekombranschen för att möta globala utmaningar?” och ”Vad driver lönsamma, hållbara företag?”

Medverkande var bland andra Heidi Huusko, Programme Manager, Environment and Climate, UN Global Compact, Charlotte Petri Gornitzka, Director General, SIDA, Henrik Sundström, VP Group Sustainability Affairs, Electrolux, Caroline Ottosson, Generaldirektör Trafikverket, Anneli Hulthén, Kommunstyrelsens ordförande Göteborg stad, Susanna Salwén, Corporate Citizenship & Corporate Affairs, IBM samt Mia Horn af Rantzien, President & CEO SNS - Centre for Business and Policy Studies.

Här kan du se en kort film från dagen och här kan du ladda ner en sammanfattande rapport av det som framkom under dagen. 

Related images

Related files