Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Eero Auranne ny chef för division Process

mån, 09/10/2006 - 09:10 CEST
För mer information: Jonas Wiström, VD & Koncernchef 070-608 12 20 Eero Auranne, Divisionschef +358 403 485 120 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Eero Auranne är utsedd till ny chef för division Process och tillträder sin nya befattning per i dag, den 9 oktober 2006. Eero Auranne inträder samtidigt i ÅFs koncernledning. Division Process har drygt 1 000 medarbetare, av ÅFs 3 500 medarbetare, i tolv länder. Verksamheten är inriktad på konsulttjänster för marknaden för energi och massa/papper. Eero var tidigare chef för energiverksamheten och ledningsmedlem för division Process. Eero Auranne, 47 år, är civilingenjör från Helsinki University of Technology. Efter 20 år inom Fortum, som inkluderade två år i London och fem år i Kuala Lumpur, blev Eero VD för Fortum Service och samtidigt Vice VD för Fortum. År 2002 blev han VD för Enprima (delägt av Fortum) som ÅF förvärvade tidigare i år. Under ledning av Eero omvandlades Enprima till att bli ett lönsamt och ledande energikonsultföretag i Finland, Baltikum samt Ryssland.
Eero kommer nu att fortsätta och intensifiera arbetet med att snabbt förbättra lönsamheten i division Process. "Jag är glad att Eero har antagit utmaningen och rollen som ny chef för division Process. Eero har goda ledaregenskaper och en dokumenterad förmåga att skapa stabila resultat - även i tuffa marknadsklimat. Han har också en gedigen erfarenhet från den internationella energimarknaden", säger Jonas Wiström, VD & Koncernchef i ÅF. Claes-Inge Isacson, tidigare chef för division Process, lämnar ÅF efter att ha sagt upp sig på egen begäran.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.