AFRY press release generic image

Efter 113 år: Aktiebolaget Ångpanneföreningen byter namn till ÅF AB

mån, 05/05/2008 - 15:26
För mer information: Jonas Wiström, VD 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Aktiebolaget Ångpanneföreningen har idag den 5 maj 2008 bytt namn till ÅF AB.
"Tiden är inne", säger Jonas Wiström, VD för ÅF.

"ÅF är idag ett minst lika känt varumärke som Ångpanneföreningen - men speglar bättre det internationella och moderna tekniska konsultföretag vi är idag. Det är därför vi byter namn", fortsätter Wiström. "Genom att byta namn till ÅF behåller vi ändå kopplingen till vår stolta historia", avslutar han.
Namnändringen skedde på eftermiddagen då Bolagsverket registrerade ändringarna i bolagsordningen.
Årsstämman som hölls den 23 april 2008 beslutade att ändra bolagsordningen, bland annat innebärande ändring av firma till ÅF AB.

Informationsavdelningen ÅF AB ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.